''I'm the One'' /Srle Trot/
Moj najnoviji video u saradnji sa švedskim reporterom Tonijem Ritarom. Enjoy!